LOADING

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

  • Ürettiğimiz hizmetler sırasında ekolojik dengeyi korumak ve olumsuz etkileri en aza indirmek, çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer insanların sağlığını, can ve mal güvenliğini korumak için gerekli her türlü önlemleri almak
  • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve bir yaşam felsefesi haline gelmesi için gerekli tüm eğitim, duyuru ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek,
  • Faaliyetlerimiz sırasında doğal kaynak kullanımı ve atık üretiminin azalması, hava, toprak ve suyun sürekli izlenmesi ve korunması için gerekli çalışmaları yapmak
  • Faaliyetlerimiz sırasında iş sağlığı ve güvenliği ile tehlikeleri izlemek ve bunları en aza indirmek için çalışmak
  • İşlerimizi yaparken çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uymak, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde hareket etmek
  • Verdiğimiz hizmetlerin çevre ve iş sağlığı ve güvenliği etkilerini kamuoyuna duyurmaktır.